Bộ 12 sản phẩm hoa tím sứ minh châu

Bộ 12 sản phẩm hoa tím sứ minh châu

-6 chén cơm CO6H8

– 1 đĩa bằng 15cm D07H8

-1 đĩa bằng 18cm D08H8

– 1 đĩa loe 20cm DL07H8

-1 tô hàn TH07H8

– 2 đĩa chấm D02H8

 

Danh mục: .

Sứ Minh Châu
0961030885