ca sứ không quai sứ minh châu
ca sứ không quai sứ minh châu

Cốc sứ không quai

Mã Sản Phẩm: SMC-CN0502

Kích Thước K=0,21 kg , V=260 ml , H=8.3 cm , Ø = 9.8 cm
Tên gọi        : Ca sứ minh châu không quai dáng chóp
Xuất xứ       : Sứ Xương Minh Châu Cao Cấp
Chất men    : Men trắng

Mẫu cốc sứ không quai dáng chóp Minh Châu

Cốc sứ dáng chóp Minh Châu là dáng cốc phù hợp quà tặng khuyến mãi, quà tặng sự kiện. Kiểu dáng vừa vặn thường được chọn thành set quà tặng 6 sản phẩm.

Kích Thước K=0,21 kg , V=260 ml , H=8.3 cm , Ø = 9.8 cm

Tên gọi          : Ca sứ minh châu 5 không quai

Xuất xứ       : Sứ Xương Minh Châu Cao Cấp

Chất men         : Men trắng

Sứ Minh Châu
0961030885