Liễn cơm sứ minh châu hoa 8 đẹp

Liễn cơm sứ Minh Châu có vành hoa hồng 18

Mã Sản Phẩm: MC-LC12

Kích Thước :H=7,7 cm, ∅=18,3 cm
Chất liệu : Sứ Xương Minh Châu Cao Cấp
Hoa Văn : hoa hồng
Liên Hệ  : 0961030885

Danh mục: .

Sứ Minh Châu
0961030885