cốc đẹp

 • Ca sứ có nắp

  36,000 ₫

  Cốc sứ trắng có nắp dáng lửa
  Kích thước: H-10, D-9
  Xuất xứ: Sứ Minh Châu
  Màu men: Men trắng

 • Cốc sứ không quai

  17,000 ₫

  Kích Thước K=0,21 kg , V=260 ml , H=8.3 cm , Ø = 9.8 cm
  Tên gọi        : Ca sứ minh châu không quai dáng chóp
  Xuất xứ       : Sứ Xương Minh Châu Cao Cấp
  Chất men    : Men trắng

 • Cốc sứ thấp- tách cafe

  21,000 ₫

  Kích Thước    Loại 1: K=0,2 kg , V=210 ml , H=6.4 cm , Ø = 8.3 cm
  Loại: K=0,12 kg , V=130 ml , H=5.1 cm , Ø = 7.4 cm
  Tên gọi           : Cốc Cà phê Minh Châu trụ thấp
  Xuất xứ        : Sứ Xương Minh Châu Cao Cấp
  Màu men         : Sứ trắng

 • Cốc sứ thấp- tách cafe CN02

  16,000 ₫

  Kích Thước    Loại 1: K=0,2 kg , V=210 ml , H=6.4 cm , Ø = 8.3 cm
  Loại: K=0,12 kg , V=130 ml , H=5.1 cm , Ø = 7.4 cm
  Tên gọi           : Cốc Cà phê Minh Châu trụ thấp
  Xuất xứ        : Sứ Xương Minh Châu Cao Cấp
  Màu men         : Sứ trắng

Sứ Minh Châu
0961030885