ly sứ quà tặng

  • Cốc sứ trụ cao

    Kích Thước K=0,31 kg , V=360 ml , H=10cm , Ø = 8.5cm
    Tên gọi        : Ca sứ trụ minh châu quai C
    Xuất xứ       : Sứ Xương Minh Châu Cao Cấp
    Chất men    : Men trắng

Sứ Minh Châu
0961030885