Bộ ấm chén viền kim Minh Châu
Bộ ấm chén viền kim Minh Châu
Bộ ấm chén viền kim Minh Châu
Bộ ấm chén trắng dáng minh long sứ xương Minh Châu
Bộ ấm chén viền kim Minh Châu
Bộ ấm chén viền kim Minh Châu
Bộ ấm chén viền kim Minh Châu
Bộ ấm chén viền kim Minh Châu
Bộ ấm chén trắng dáng minh long sứ xương Minh Châu

Bộ ấm chén viền kim

Bộ ấm chén gồm:
1 ấm trà 650ml
6 chén và 7 đĩa kê
Xuất xứ: Sứ Minh Châu
Họa tiết: Kẻ viền vàng
Liên hệ: 0961.030.885