bộ bàn ăn 10 sản phẩm hoa 7 sứ minh châu

Bộ bàn ăn 10 sản phẩm sứ minh châu hoa 7

Bộ bàn ăn 10 sản phẩm sứ minh châu hoa 7:
– 6 bát cơm hoa ghi C06H7
– 1 đĩa sâu hàn 7 DHS07H7

– 1 đĩa bằng 8 D08H7

– 1 bát tô hàn 7 TH07H7

– 1 bát chấm C03H7