Bát cơm sứ minh châu hoa 7

Bát cơm Minh Châu hoa 7
Kích thước: đường kính 11cm
Xuất xứ: Sứ Xương Minh Châu cao cấp
Liên hệ: 0961.030.885