Đĩa bằng sứ minh châu - bát đĩa nhà hàng

Đĩa bằng sứ minh châu hoa 8

Đĩa bằng Sứ Minh Châu hoa 8
Đĩa bằng sứ minh châu - bát đĩa nhà hàng