bộ bàn ăn chỉ vàng quà tặng 10 sản phẩm

Bộ bàn ăn kẻ vàng 10 sản phẩm

Bộ bát đĩa chỉ vàng 10 sản phẩm :
-6 Chén cơm chỉ vàng C06CV

– 1 Đĩa sâu hàn 6 chỉ vàng DHS06CV

– 1 Đĩa bằng 8 chỉ vàng D08CV

– 1 Đĩa loe 7 chỉ vàng DL07CV

– 1 Bát tô 7 chỉ vàng T07CV