bộ bàn ăn kẻ vàng 12 sản phẩm

Bộ bàn ăn 12 sản phẩm kẻ vàng

Bộ bàn ăn chỉ vàng 12 sản phẩm :
– 6 Bát cơm chỉ vàng C06CV

– 1 Đĩa sâu hàn DHS06CV

– 1 Đĩa bằng 8 D08CV

– 1 Đĩa loe 7   DL07CV

– 1 Bát tô 7     T07CV

– 2 Đĩa chấm  D03CV