bộ bàn ăn hoa 8 sứ minh châu

Bộ bàn ăn 14 sản phẩm hoa 8

Bộ bát đĩa sứ minh châu hoa đậm 14 sản phầm gồm:
– 6 Bát cơm C06H8

– 1 Đĩa tròn D07H8

– 1 Đĩa tròn D08H8

– 1 Đĩa loe DL07H8

– 1 Bát tô 8 T08H8

– 1 Bát tô 7 T07H8

– 1 Bát tô 6 T06H8

– 2 Đĩa chấm D03H8