bộ bát đĩa 12 sản phẩm hoa đậm

Bộ bát đĩa 12 sản phẩm hoa đậm

Bộ 12 sản phẩm hoa đậm sứ minh châu

– 6 chén cơm C06H8

– 1 đĩa bằng 20cm D08H8

– 1 đĩa sâu 15cm DHS06H8

– 1 đĩa loe 17cm DL07H8

– 1 tô hàn 17cm TH07H8

– 2 đĩa tiêu D02H8