bát đĩa sứ minh châu in logo lên bát đĩa

Bộ bát đĩa 12 sản phẩm hoa ghi

Bộ 12 bát đĩa sứ minh châu hoa 7

– 6 chén cơm C06H7

– 1 đĩa bằng 20cm D08H7

– 1 đĩa bằng 18cm D07

– 1 đĩa sâu hàn 15cm DHS06H7

– 2 đĩa tiêu D03H7

– 1 Tô hàn 20cm TH08H7