bộ bàn ăn 15 sản phẩm sứ minh châu

Bộ bàn ăn trắng 15 sản phẩm

Bộ bàn ăn 15 sản phẩm sứ trắng minh châu
– 6 chén cơm C06

– 1 Đĩa tròn 25cm D10

– 1 Đĩa tròn 22cm D09

– 1 Tô hàn TH08

– 6 Muỗm