bộ bát đĩa 14 sản phẩm hoa ghi sứ minh châu

Bộ bát đĩa 14 sản phẩm hoa ghi

Bộ bát đĩa 14 sản phẩm hoa ghi
– 6 chén cơm C06H7

– 1 đĩa tròn 18cm D07H7

– 1 đĩa tròn 20cm D08H7

– 1 Đĩa loe 18cm DL07H7

– 1 Tô 15cm T06H7

– 1 Tô 18cm T07H7

– 1 Tô 20cm T08H7

– 2 Đĩa chấm D02H7