bộ bát đĩa sứ minh châu 22 sản phẩm

Bộ bát đĩa sứ minh châu trắng 22 sản phẩm

Bộ bát đĩa sứ minh châu trắng 22 bộ sản phẩm
– 6 chén cơm C06

– 6 chén chấm C03

– 1 đĩa bằng 22 cm D09

– 1 đĩa bằng 20 cm D08

– 1 đĩa bằng 18 cm D07

– 6 đĩa lót chén cơm DLC06

– 1 Tô hàn quốc 20 cm TH08

 

Danh mục: .

Tag: .