bộ 6 chén cơm vàng xanh sứ minh châu

Bộ bát cơm chỉ vàng xanh sứ minh châu