bộ bát đĩa viền xanh sứ minh châu 12 sản phẩm

Bộ bàn ăn viền xanh sứ minh châu 12 sản phẩm

Bộ 12 sản phẩm chỉ vàng xanh gồm:

– 6 chén cơm C06CVX

– 1 đĩa tròn DHS06CVX

– 1 đĩa loe DL07CVX

– 1 đĩa bằng D08CVX

– 1 tô T07CVX

– 2 chén chấm

 

Danh mục: .