bát đĩa viền xanh sứ minh châu 10 sản phẩm

Bộ bàn ăn viền xanh 10 sản phẩm

Bộ 10 sản phẩm hoa xanh sứ minh châu 

– 6 chén cơm C06HX

– 1 đĩa bằng D08HX

– 1 tô T07HX

– 2 đĩa chấm D03HX

Danh mục: .