Bộ bát đĩa sứ minh châu hoa xanh 16 sản phẩm

Bộ bàn ăn sứ minh châu chỉ vàng xanh 16 sản phẩm 

– 6 chén cơm C06CVX

– 1 đĩa tròn HS06CVX

– 1 đĩa loe DL07CVX

– 1 đĩa bằng D08CVX

– 1 tô T07CVX

– 6 chén chấm

Danh mục: .