đĩa sứ Minh Châu 09

Đĩa sâu Minh Châu 09 (kiểu HQ)

Mã Sản Phẩm: MC-DHS09