Đĩa bằng Minh Châu 7 (kiểu Hàn Quốc)

Mã Sản Phẩm: MC-DH07