Đĩa bằng Minh Châu 10 (kiểu Hàn Quốc)

Mã Sản Phẩm: MC-DH10